مشکلات ارزی و حواله ای

از آنجایی که در روزها و هفته های قبل با مشکل حوالجات ارز مواجه شدیم، لذا خواهشمند است به دلیل اطلاع از قیمت های ریالی با شماره های دفتر تماس حاصال فرمائید.

با تشکر

شاهکار الکترونیک